Curt Liljefelt

Kompetenser & certifieringar:

  • Bas P/U
  • Ställnings utb
  • Skylift utb
  • Heta arbeten
  • Byggmästarföreninges ABT 06
  • Byggmästarföreningens Fuktsäkerhetsansvarig utb
  • Kontrollansvarig enligt PBL Behörighetsnivå K
  • Entreprenad juridik