Kvalitetssäkring på FME

Vår kvalitetspolicy innebär att vi kvalitetssäkrar själva hantverkstjänsten och även kringservicen, leveranstider och sådant som att vi lämnar lokalerna rena och snygga efter oss.

Vi organiserar, identifierar kundens specifika önskemål och strukturerar arbetet med arbetsberedningar, egenkontroller, veckorapporter med kontinuerlig uppföljning. Kvalitetsarbete säkerställer att kunden alltid får det som är beställt och känner sig nöjd med vårt eget arbete.

Vi ställer samma krav på våra leverantörer och underleverantörer som på oss själva. Vi väljer leverantörer och underleverantörer som lever upp till våra krav och förväntningar.

För att leva upp till vår kvalitetspolicy har vi infört och tillämpar ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som genom erfarenhetsåterföring, intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.

I all vår verksamhet ska vi leva våra ledord: Trygghet, Kvalité, Erfarenhet samt Effektivitet. Det är en del av vår kvalitetssäkring och Din trygghet.

Vi jobbar för en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Vi följer Byggvarubedömningens referenslista vad gäller byggmaterial. Detta gör att vi låter en opartisk organisation kontrollera dom produkter vi använder.