Miljöpolicy & Arbetsmiljöpolicy

I vår verksamhet strävar vi efter att minimera negativ miljöpåverkan och därför utnyttja miljöanpassade produkter med lång livscykel samt även rekommendera kunder/beställare att göra det.

Våra underleverantörer väljs bland de företag som kan erbjuda miljöanpassade produkter med erforderlig dokumentation om innehåll, förpackning och livslängd. Självklart sorterar vi våra restprodukter.

Vi tar del av och följer miljölagstiftning och miljöbestämmelser. Vi ser till att vår arbetsmiljö och arbetsmaterial följer de lagar och bestämmelser som gäller och tillsammans med skyddsombudet ser till att en god arbetsmiljö finns genom kontinuerlig internkontroll.

Personalen utbildas teoretiskt och praktiskt i de frågor som berör både den yttre miljön och arbetsmiljön. Vi arbetar kontinuerligt för en hållbar utveckling och att öppet informera företagets intressenter om detta arbete

För oss på FME har arbetsmiljön en central roll och på våra större entreprenader går vi skyddsrond eller som vi säger KMA-rond som står för kvalité, miljö samt arbetsmiljö.

Vi följer en mall med ett antal frågor som vi ser som risker på just denna arbetsplats.