Heltäckande tjänster inom bygg

FME är en trygg samarbetspart som erbjuder heltäckande tjänster inom byggbranschen, allt från stora byggentreprenader till mindre reparations- och underhållsarbeten.

Vårt fokus ligger huvudsakligen på större mer komplexa uppdrag inom området kommersiella fastigheter, såsom; hyresgästanpassningar, kontorsanpassningar, ombyggnader i köpcentrum och hotellanläggningar, konferenslokaler, renovering av skolor och fabriksombyggnader.

Vår arbetsmodell är att ha en nära samverkan med kunden och övriga parter tidigt i byggprocessen, detta eftersom det är ett naturligt sätt för oss att arbeta. Det är också något som våra kunder uppskattar.

Vi gillar dessutom byggprojekt som ställer höga krav på tekniska och funktionella lösningar. Det är utmaningar som vi är vana med och som vi gärna tar oss an.

Vi finns i Norrort men utför även arbete på kommersiella fastigheter i övriga delar av Storstockholm, Mälardalen och Uppsalaregionen.